Doç. Dr. Barış AYDİL

Çene ve yüz cerrahisi

Doç. Dr. Barış AYDİL konsültanlığında, uzman hekim kadrolarıyla hizmet veren kliniğimiz, ağız ve diş sağlığı ünitemizle eş güdümlü olarak da hizmet vermektedir. Ayakta başvuru yaparak kabul ettiğimiz hastalarımızın yanında, anestezi ve sedasyon ile yapılacak tedaviler içinde her yaş grubundan hastalarımızın kabulü yapılmaktadır. Ağız ve Diş sağlığı birimimizde tedavisi sonlanan hastalarımızın, estetik bakış açısı ile tedavisine profesyonel dokunuşlar yapılarak, hastalarımızın yaşam kalitesini arttırıcı kompakt hizmet verilmektedir.

Ağız ve Diş sağlığı

  • Protez
  • Periodontoloji
  • Pediodonti
  • Temporomandibular Bozukluklar ve Tedavileri
  • Dental İmplantoloji
  • Ortodonti
  • Protez

Doçent Doktor Barış AYDİL hakkında yazılı ve görsel basında çıkan haberler:


 

Barış Aydil ile röportaj: Hiç Sorunsuz Tam Memnuniyet

23.10.2016 13:11:41

MAG Dergi röportajı, Sinem Yıldırım: Doçent Doktor Barış Aydil ile United Doctors'un ortaya çıkış hikayesini, verdiği hizmetleri ve alanındaki başarılarını konuştuk...

Devamı

Barış Aydil ile röportaj: Yeni trend yaşlanmayı durdurmak

23.10.2016 12:43:45

SÖZCÜ GAZETESİ - Röportaj: İs­tan­bul Üni­ver­si­te­si­'n­de Öğ­re­tim Üye­si Doç. Dr. Barış Ay­dil son dö­nem­de sa­nat dün­ya­sın­dan iş dün­ya­sı­na ka­dar birçok ismin ne­den çe­ne ve yüz es­te­ti­ği yap­tır­dı­ğını an­lat­tı...

Devamı

BENİ ORAYA GÖTÜR Etiler / İstanbul