Obezite ve Metabolik Cerrahi

Sleeve Gastrektomi - Tüp Mide Ameliyatı

Sleeve Gastrektomi veya halk arasındaki adı ile tüp mide ameliyatı; kabaca midenin büyük kurvatur tarafı denen bölgenin çıkartılarak, midenin tüp şekline getirilmesidir. Marceau ve arkadaşlarının duodenal switch ameliyatının ilk basamak operasyonu olarak 1993 yılında tanımladıkları bu operasyon kısa sürede ciddi kilo kaybına sebep olduğunun görülmesi üzerine 2003 yılından itibaren tek başına bir operasyon olarak uygulanmaya başlamıştır. Kısa ve orta vade sonuçları çok iyidir. Etkisi mide hacminin azalması ve mide boşalmasının hızlanması ile ilgilidir. Zaman zaman oral vitamin ve demir desteği gerekebilir.

Diğer ameliyat yöntemlerine üstünlükleri

  • Sindirim sistemi fizyolojik yapısının en az değiştiği ameliyat yöntemidir.
  • Ameliyat süresi en kısa cerrahi yöntemdir.
  • İyileşme süresi en hızlı olan ameliyat yöntemidir.
  • Demir, ve vitamin eksiklikleri gelişirse oral olarak replase edilebilir.
  • Obezite ameliyatlarından sonra %20-80 sıklıkla görülen yeni safra taşı oluşumu görülmektedir. Günümüzde ana safra kanalına düşen safra taşlarını çıkartmak için kullanılan ERCP ( Endoskopik olarak ağız yoluyla ana safra kanalından taş çıkartılma işlemi) işlemini engellemez.
  • Revizyon cerrahisi gerektiğinde diğer ameliyat türlerinin hepsine dönüştürülebilir.

Diğer ameliyat yöntemlerine göre dezavantajları

  • Yüksek basınçlı bir ameliyat olduğu için reflü riski vardır.( Pilor korunduğu için)
  • Tekrar kilo alma oranları diğer ameliyat yönte

Olası safra taşı oluşumundan sonra ana safra yoluna düşebilecek taşlar için hastanın ERCP (Endoskopik olarak ana safra yolundan taş çıkartılması) yapılmasını engellemez.

BENİ ORAYA GÖTÜR Etiler / İstanbul