Prof. Dr. Abdülkadir KAYSI

1962’de İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp fakültesi’ne girmiş, 1968’da mezun olmuştur. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi 3.İç Hastalıkları Kliniği’ nde ihtisasa başlamış ve 1972 yılında ″Myokard infarktüsü geçirenlerde ven yoluyla verilen trigliseridlerin plazmadan temizlenmesi ″isimli tezi ile sınav vererek İç Hastalıkları Uzmanı olduktan sonra askerlik görevi nedeniyle 1973’de    klinikten ayrılmış, Yedek Subay tabip olarak Tatvan Askeri Hastanesi’nde görevlendirilmiş, 1974’de terhis olduktan sonra tekrar İ.Ü İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Kliniği’ne dönerek Genel Dahiliye Seksiyonu’nda Başasistan olarak çalışmaya başlamıştır.

1980’de Üniversite Doçenti ünvanını almış, 1988 yılında Profesörlüğe yükselmiştir.

 

 • İshal
 • Kabızlık
 • Karın Ağrısı
 • Siroz
 • Ülseratif Kolit
 • Crohn Hastalığı
 • Pnömoni
 • Bronşit
 • Romatizmal Hastalıklar
 • Kansızlık
 • Hipertansiyon
 • Hipotansyon
 • Tiroid Hastalıkları (Guartr, Hipertiroidi, Hipotiroidi)

1944 yılında Urfa'da doğmuş. İlk ve ortaokulu Urfa'da, liseyi İstanbul Kabataş Erkek Lisesi'nde bitirmiştir. 1962'de İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp fakültesi'ne girmiş, 1968'da mezun olmuştur. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi 3.İç Hastalıkları Kliniği' nde ihtisasa başlamış ve 1972 yılında ″Myokard infarktüsü geçirenlerde ven yoluyla verilen trigliseridlerin plazmadan temizlenmesi ″isimli tezi ile sınav vererek İç Hastalıkları Uzmanı olduktan sonra askerlik görevi nedeniyle 1973'de klinikten ayrılmış, Yedek Subay tabip olarak Tatvan Askeri Hastanesi'nde görevlendirilmiş, 1974'de terhis olduktan sonra tekrar İ.Ü İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Kliniği'ne dönerek Genel Dahiliye Seksiyonu'nda Başasistan olarak çalışmaya başlamıştır.

1977'de görgü ve bilgisini artırmak üzere İngiltere'ye Londra Charing Cross Hospital Gastroenteroloji Departmanı'na gönderilmiştir. Orada bulunduğu süre içinde karaciğer rejenerasyonu ile ilgili araştırmalar yapmış, bir yıl sonra 1978'de kliniğe dönmüştür. Oradaki araştırmaları ve çalışmaları sonucu ″Periton Diyalizi ve Alanın İnfüzyonunun karaciğer rejenerasyonu ve Plazma Aminoasidleri Üzerine etkisi″ isimli doçentlik tezini verdikten ve gerekli sınavları başardıktan sonra 1980'de Üniversite Doçenti ünvanını almıştır.

1988 yılında ″Kolestazlarda Kolesintigrafinin Tanı Değeri″ isimli profesörlük takdim tezini ve yayınlarını vermiş Profesörlüğe yükseltilerek kadroyo atanmıştır .

 • Türk Tıp Derneği
 • Türk Gastroenteroloji Derneği
 • Behçet hastalığı ile Savaş Derneği
 • Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK)
 • İstanbul Tabip Odası
 • Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği
 • ANKEM Derneği
 • İç hastalıkları Genel dahiliye Poliklinik Sorumlusu (1986-1992)
 • Fakülte Kurulu Üyeliği (1992-1994)
 • İ.Ü İstanbul Tıp Fakültesi Başhekimliği (1996-1998)
 • Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı (1997-1998)
 • 5.Dönem Öğrenci Eğitimi Koordinasyon Kurulu Başkanlığı (1999-2004)
 • Eğitim Ana Komisyonu Üyeliği (1999-2004)
 • Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanlığı (1993-2009)
 • Genel Dahiliye Bilim Dalı Başkanlığı (2001-2011.)
 • İst.Üniversitesi,İstanbul Tıp Fakültesi Senatörlüğü (2007-2010..)
 • Uzmanlık, Doçentlik ve Profesörlük tezleri
 • Yerli ve yabancı dilde makaleler, kongre bildirileri (100'ün üzerinde)
 • İç hastalıkları (Semiyoloji) 1992-1997 kitaplarında bölüm yazarlığı
 • Acil Dahilıye 1995-1997-2002-2007-2009 kitaplarında bölüm yazarlığı
 • İç Hastalıkları (Semiyoloji) 2001 kitabında bölüm yazarlığı ve editörlük
 • İç Hastalıkları (Semiyoloji) 2007-2012 kitabında editörlük ve bölüm yazarlığı
 • İç Hastalıkları 2007 kitabında bölüm yazarlığı ve editör yardımcılığı

BENİ ORAYA GÖTÜR Etiler / İstanbul